THERMACUT - The Cutting Company

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

THERMACUT, k.s. web sitelerini ziyaret edenler için gizlilik politikası bildirimi

 

Giriş

THERMACUT, k.s.‘nin web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.Thermacut, termal kesme ve kaynak sistemleri, parçaları ve aksesuarları üreticisi ve satıcısı olarak faaliyet göstermektedir.

THERMACUT, k.s. web sitesine gelen ziyaretçilerin kişisel verilerinin ve mahremiyetlerinin korunmasında yüksek standartlara uygun bir şekilde hareket etmektedir ve bu bilgi sayfası, ziyaretçi verilerinin işlenmesine ve korunmasına dair ilkelere genel bir bakış sunmaktadır.

Şirketimizin bu alanda aldığı, benimsediği ve uygulamaya koyduğu tüm prosedürler ve önlemler, özellikle aşağıdakiler dahil olmak üzere, kişisel verilerin ve gizliliğin korunmasına ilişkin olarak yürürlükte olan güncel mevzuatla tutarlı bir esastan takip edilmektedir:

• 95/46/EC sayılı Genel Verilerin Korunması Tüzüğünün yerini alan ve Kişisel Verilerin İşlenmesine ve bu Verilerin Dolaşımına dair bireylerin korunması hakkındaki

27 Nisan 2016 tarihli (AB) 2016/676 sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü (bundan böyle sadece „Tüzük“ olarak anılacaktır),

• Çek Cumhuriyeti mevzuatı çerçevesinde adapte edilmesi,

• 89/2012 Coll sayılı Medeni Kanun ve Bilgi Toplumu Hizmetlerine dair 480/2004 Coll. Sayılı Yasa

Söz konusu mevzuatta herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu prosedürler ve önlemler, yasal yönetmelikler ve değişikliklerle adapte edilmeleri sonrasında yürürlükte kalacaktır.

Kişisel verilerin işleyicisi olarak THERMACUT, k.s.

Mal ve hizmet sunumumuzla ilgili olarak kişisel verilerinizi bizimle paylaşmanız ve bizim de derlenen bu verileri işlememiz halinde, bu verilerin uygun şekilde işlenmesinden ve korunmasından sonrumlu kişisel veri sorumlusu (bundan böyle „Veri Sorumlusu“) olarak hareket edeceğiz.

Kayıtlı ofis adresi

Veri sorumlusu olarak hareket eden, kayıtlı ofis adresi Sokolovská 574, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 469 63 715 olan, Brno Bölge Mahkemesi Ticaret Siciline Bölüm A, 26299 dosya no altında kayıtlı şirketimiz THERMACUT, k.s., termal kesim ve kaynak amaçlı sistem ve parçaların üretim ve satışında uzmanlaşmış bir firmadır.

Veri sorumlusu olarak hareket eden THERMACUT, k.s. kişisel verilerin tümünü Genel Veri Koruma Tüzüğü ve ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde uyulması gereken yükümlülük ve şartlara uygun şekilde işlemektedir.

İşlediğimiz kişisel veriler

THERMACUT, k.s., ticari faaliyetleriyle ilgili olarak, web sitelerini tanıtım ve sunum amacıyla işletmekte ve kullanmaktadır.

Genel olarak, web sitemizi kullanmak için niteliği gereği kişisel olan erişim bilgilerinin ve verilerinin aktif bir şekilde girilmesine gerek bulunmamaktadır. Kişisel veriler sadece sizinle iletişime geçme ihtiyacı duymamız halinde kullanmak üzere belirli durumlarda istenmektedir.

Web sitemizi ziyaret eden kişiler için geçerli genel bir kural olarak, sadece IP adresi (İnternet protokolü), tarayıcı tipi, İnternet Hizmeti Sağlayıcısı (IPS), saat/ tarih, bağlantı/ çıkmış sayfaları, trendleri analiz etmeye yönelik tıklamalar vb. gibi teknik bilgileri toplamaktayız. Bu bilgiler, belirli bir şahsın kimliğinin tespit edilmesi için kullanılan verilerle alakalı değildir.

Bize vermiş olduğunuz kişisel verileri sadece teklif ettiğimiz ve sattığımız malların tarafınızdan alıcı veya tedarikçi olarak satın alınmasıyla ve/ veya ilgili hizmetlerin sunulmasıyla ilişkili olarak belirli durumlarda işlemekteyiz.

Bu gibi durumlarda, normalde, işlemi veya diğer türlü prosedür veya eylemleri tamamlamak için aşağıdaki kişisel verilerinizi talep etmekteyiz: Adınız ve soyadınız, şirketinizin adresi veya ikamet adresiniz, şirket kayıt no, KDV numarası, e-posta adresi ve telefon numarası.

Kişisel veriler her zaman işlenme amacına uygun olarak işlenmelidir. Bu amaç, Kişisel Verilerin Korunmasına dair Genel Tüzüğün 6. Maddesi anlamında işleme işleminin ilgili yasal çerçeveye uygun olmalıdır; bu amaçlar arasında sözleşmenin ifası./ sözleşmeye ilişkin müzakerelerde bulunulması, veri sorumlusunun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi ve meşru menfaatlerini koruması yer almaktadır.

Veri sahipleri ve hakları

THERMACUT, k.s.‘nin Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi işlemesi halinde, Genel Veri Koruma Tüzüğü çerçevesinde bir veri sorumlusuna karşı veri sahibi olarak sahip olduğunuz tüm yasal haklarınız kullanabilirsiniz.

Veri sahibi olarak, Tüzüğün 15 ila 22. Maddeleri arasında, veri sorumlusuna karşı kullanabileceğiniz haklar aşağıda yer almaktadır:

• Kişisel verilere erişme hakkı, özellikle de kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak veri sorumlusundan bilgi talep etme hakkı;

• Kişisel verilerin yanlış olması halinde düzeltilmesini talep etme hakkı;

• Kişisel verilerin işlenmesini sınırlama hakkı;

• Veri Sorumlusunun kişisel verilerinizi işlemesine itiraz etme hakkı;

• (İstisnaları olmakla birlikte) profil çıkarma da dahil olmak üzere, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisine karşı bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek;

Yukarıdakilere ilaveten, veri sahibi, gözetim kurumu olarak faaliyet gösteren, Pplk. Sochora 27 170 00 Prag 7 adresindeki Kişisel Verilerin Korunması Dairesi (e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.)

Kişisel verilerin güvenliği

Kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde işlenmesi halinde, verilerin suiistimal edilmemesi, yetkisiz kişililerin eline geçmemesi için etkin koruma önlemlerine büyük önem veriyoruz ve bu çerçevede özellikle, web sitemizin, kullanmakta olduğumuz diğer bilgi sistemlerinin ve yazılım uygulamalarının güvenliğini sağlamak için gereken teknik önlemleri ve çalışanlarımızdan talep ettiğimiz gizlilik taahhütleri de dahil olmak üzere kişisel verilerin korunmasına dair bağlayıcı kurum-içi prosedürleri ve organizasyonel kuralları uyguluyoruz.

Bu bağlamda, şirketimiz, kişisel verilerin THERMACUT k.s.‘de işlenmesine ve korunmasına dair bir yönetmelik kabul etmiştir ve kişisel verilerin hem otomatik olan hem olmayan yollardan işlenmesini sağlamak için özel teknik, kurumsal ve diğer nitelikte tedbirleri benimsemiştir.

Belirli durumlarda, kişisel verilerinizin işlenmesi için başka bir şahıs görevlendirilebilir –kişisel verileri işleyen şahıs- ve bu işleme süreci, Kişisel Verilerin Korunmasına dair Genel Tüzük uyarınca, işleyen şahsın işlediği verilerin etkin bir şekilde korunmasına dair katı teknik ve kurumsal kuralları koyan, kişisel verilerin işlenmesine dair bir sözleşmeyle ayrıntılı bir şekilde düzenleme altına alınmaktadır.

Çerezler 

THERMACUT, k.s, çerez kullanmaktadır.

Çerezler, kişisel bilgisayarlarda (PC), tabletlerde veya akıllı telefonlarda belleğe alınan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, web sitelerimizin müşterilerimiz (kullanıcılarımız) için en optimum şekilde işlemesini mümkün kılacak ön şartları oluşturmamıza ve sizinle olan iletişimimizi güçlendirip sunduğumuz hizmetleri geliştirmemize yardımcı olurlar.

DoubleClick DART Çerez Hizmeti

Üçüncü bir taraf olarak Google, çerezleri, www.thermacut.cz, www.thermacut.net/ web sitelerinin reklamını yapmak için kullanmaktadır. DART çerezleri sayesinde Google, reklamları www.thermacut.cz, www.thermacut.net/ ve İnternetteki diğer web sitelerini ziyaret eden kullanıcılara bu ziyaretlerini esas alarak göstermektedir.

Kullanıcılar, DART çerezlerini aşağıdaki adreste yer alan Google Gizlilik Bölümünden kapatabilirler:

- http://www.google.com/privacy_ads.html.

Google Adsense de dahil olmak üzere reklam partnerlerimizden bazıları, web sitemizde çerezler ve web işaretçileri kullanabilirler. Bu üçüncü şahıs reklam sunucuları veya ağları, reklamları ve linkleri tarayıcınızdan doğrudan www.thermacut.cz adresine yönlendiren teknoloji kullanmaktadır. Bu yönlendirme gerçekleştiğinde, bu sunucular veya ağlar, IP adresinizi otomatik olarak almaktadır. Üçüncü şahıs reklam ağları, reklamlarının etkinliğini ölçmek veya gördüğünüz reklamları tercihlerinize göre ayarlamak için başka teknolojiler de (çerezler, , JavaScript veya Web İşaretçileri) kullanabilirler. www.thermacut.cz ve www.thermacut.net/, üçüncü şahıs reklam verenlerin kullandığı bu çerezlere erişim hakkına sahip olmadığı gibi bunlar üzerinde kontrol sahibi de değildir. Oturum kapatma işleminin nasıl gerçekleştirileceğine dair talimatlar da dahil olmak üzere üçüncü şahıs gizlilik politikalarını okumalısınız. www.thermacut.cz, www.thermacut.net/ web sitelerindeki gizlilik politikaları, diğer reklam verenler veya web siteleri için geçerli değildir ve www.thermacut.cz, www.thermacut.net/ bu sitelerin veya reklam verenlerin faaliyetlerini kontrol edemez. Çerezleri kapatmak istiyorsanız, bunu tarayıcınızdan ayarlayabilirsiniz. Belirli bir web sitesi tarayıcısının çerezleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için, söz konusu web sitelerini ziyaret etmelisiniz.

Bizimle iletişime geçin

Veri sahibi olarak herhangi bir sorunuzun olması veya haklarınızı kullanmak istemeniz halinde bizimle aşağıdaki şekilde iletişime geçebilirsiniz:

• Aşağıdaki adrese göndereceğiniz yazılı postayla/ bildirimle:

THERMACUT, k.s., Kişisel Verilerle ilgili Kişi dikkatine, Sokolovská 574, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště;

• Kişisel Verilerle ilgili Kişiye hitaben aşağıdaki e-posta adresine elektronik ortamda posta göndermek suretiyle:

Data:Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.;

• Telefonla: +420 572 420 495.

THERMACUT® sitemizi özelleştirmek için çerezleri kullanır. Web sitemizi nasıl kullandığınızı anlamamızı sağlıyorlar. Çerezler, uygun site işlevselliği için gerekli olan küçük veri dosyalarıdır. Çerezler hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. "Anladım" ı tıklayarak veya bu bar dışındaki herhangi bir bağlantıyı tıklayarak kullanımınızı kabul edersiniz.